Voka 100 års jubilæum

VOKA gennem 4 generationer!

VOKA's

historie

År 1918:

Karetmager Th. Vilhelm Jensen åbner karetmagerværksted i Voldby. Starten var vanskelig, for det var ikke just kareter, man havde brug for i omegnen – det var arbejdsvogne, og dem havde han ikke tidligere bygget nogen af.

 

Siden 1918 er der lavet værktøjskasser i virksomheden. Th. Vilhelm Jensen lavede den første værktøjskasse til den lokale slagter, som hermed fik bedre styr på sine knive.

År 1946:

Karetmager Arne Graugaard-Jensen, søn af Th. Vilhelm Jensen, overtager virksomheden. Han videreudvikler den betydeligt, trods efterkrigstidens meget vanskelige vilkår. Efter at have overtaget virksomheden var det ikke udelukkende arbejde inden for branchen, der blev udført. En stor artikel var ensilagebeholdere til landbruget.

 

Midt i 50’erne begyndte virksomheden at lave de første vognlad, blandt andet kreaturvognlad. Så kom en god periode med en god udvikling for virksomheden. Arne Graugaard-Jensen opførte et nyt og større værksted i Voldby.

År 1969:

Efter Arne Graugaard-Jensen alt for tidlige død, overtog sønnerne Allan og Finn Graugaard-Jensen – begge uddannet som karetmager. Virksomheden voksede og fik navnet Voldby Karosseri I/S. De fortsatte med det igangværende, der nu også var reparation af personbiler. I forbindelse med udvidelse af en ny værkstedshal, fremstiller de en opretter-ramme til eget brug. Den sættes senere i produktion under navnet VOKA-rammen. VOKA kommer af navnet Voldby Karosseri.

 

Voldby Karosseri I/S begynder i starten af 70’erne en produktion af seriefremstillede værktøjskasser.

År 1975:

Produktionen af VOKA-værktøjskasser og VOKA-rammer udgør på dette tidspunkt en betydelig del af virksomhedens omsætning. Det affødte stiftelsen af VOKA værktøj ApS. En stor del af VOKA-værktøjskasser og VOKA-rammmer eksporteres til vore nabolande.

 

Sideløbende med produktionen af VOKA-værktøjskasser og VOKA-rammer bliver der også produceret køretøjer i årene fra 1969 – 85. Der fremstilles i perioden kasse- og ladopbygninger af mange forskellige slags. Endvidere bygges rustvogne over såvel Volvo, Opel og Ford Granada chassiser.

År 1980:

Voldby Karosseri I/S er blandt de første 11 fir maer, der stiftede A/S Dabilfa (Dansk Bil Fabrikation). Bilen var specialfremstillet til postvæsenet. Det var dog ikke kun som aktionærer, der blev deltaget i projektet. Store dele af arbejdet med de første test-modeller blev lavet af Voldby Karosseri I/S. Ud over karosseriarbejdet på bilerne, blev også flere af vakuumformene til støbning af plastskærmene fremstillet af Voldby Karosseri I/S.

År 1986:

I 1986 byggede brødrene Allan og Finn Graugaard-Jensen nye og større lokaler på Englandsvej 3 (virksomhedens nuværende adresse).

 

Voldby Karosseri I/S og VOKA værktøj ApS lægges sammen og omdannes til et aktieselskab under navnet VOKA – Voldby Karosseri A/S.

 

I midten af 80’erne investeres i de første maskiner til tyndpladebearbejdning.

 

Op gennem 90’erne udvikler tyndpladebearbejdning sig til et større og større forretningsområde. Opbygning af vognlad og kasser på lastbiler bliver derimod mindre og mindre.

 

År 1998:

Generationsskiftet til 4. generation påbegyndes idet sønnerne af Allan Graugaard-Jensen, Alf og Dan Graugaard-Jensen indtræder som medejere. I den forbindelse skifter virksomheden navn til VOKA Industri A/S.

År 2004:

Alf og Dan Graugaard-Jensen overtager ledelsen af VOKA Industri A/S. I årene derefter foretages yderligere investeringer bl.a. i CNC-styrede maskiner til tyndpladebearbejdning.

År 2005:

Indretning og opbygning af varebiler og metalbearbejdning bliver VOKA’s to forretningsområder. Det er både som underleverandør og fremstilling af egne produkter som blandt andet VOKA værktøjskasser og PC-pulte til varebiler.

 

Samarbejdet med Sortimo styrkes og VOKA er idag en del af Sortimo’s ProPartner forhandlernet.

 

År 2013:

Udvikling af VOKA’s PC-pulte – generation 2. En ny og moderne pult med skuffer og 2-delt svingarm til brug af PC-er i varebiler. Hele serien af produkter til det mobile kontor skifter navn til VOKA Mobile Work.

 

År 2017:

Opførelsen af 1250 m2 ny produktionshal og kontorområde igangsættes. Ny hal er med traverskran og moderne udsugning, da omfanget af opgaver i smedeafdelingen stiller større krav.

 

Bækmann K (en tæt samarbejdspartner) flytter ind i de nye lokaler. Bækmann K arbejder primært med spåntagende maskiner, bla. CNC-fræser og CNC-drejebænk. Dermed udvides paletten af muligheder og mere komplette emner kan fremstilles ’in house’.

År 2018:

Maskinparken udvides med en PrimaPower Platino FiberLaser skærer. Dermed kan VOKA tilbyde den nyeste teknologi inden for skæring af metalplader, og i dag en moderne maskinpark så vi kan løse de fleste opgaver i huset.