Hvem er vi?

Vi har i familien Graugaard-Jensen drevet virksomheden i over 100 år. Ved at udvikle os med kundernes behov og løbende udbygge forretningen, lever vi stadig i bedste velgående – og stadig kendte for vores omhyggelighed og høje kvalitet. Vi startede som et mindre karetmageri, udviklede os til et større karosseri og er nu på markedet for metalbearbejdning og indretning af varebiler.

I dag er det 4. generation, brødrene Dan (tv) og Alf (th), begge bosat i Hammel, der sætter retningen. Dan er handelsuddannet og sidder på kontoret, mens Alf er maskiningeniør og styrer det praktiske arbejde. Virksomheden har altid været at finde i lokalområdet, og den lokale jyske muld passer os godt. Vi arbejder under det, som også alle lærlinge i tidens løb har fået med videre på deres medaljer: ”Naar alvor og sandhed forenes med flid, naaes maalet.” Det er vores arbejds- og forretningsgang, som fortsat bærer frugt.

Hvem er vi?

Vi har i familien Graugaard-Jensen drevet virksomheden i over 100 år. Ved at udvikle os med kundernes behov og løbende udbygge forretningen, lever vi stadig i bedste velgående – og stadig kendte for vores omhyggelighed og høje kvalitet. Vi startede som et mindre karetmageri, udviklede os til et større karosseri og er nu på markedet for metalbearbejdning og indretning af varebiler.

I dag er det 4. generation, brødrene Dan (tv) og Alf (th), begge bosat i Hammel, der sætter retningen. Dan er handelsuddannet og sidder på kontoret, mens Alf er maskiningeniør og styrer det praktiske arbejde. Virksomheden har altid været at finde i lokalområdet, og den lokale jyske muld passer os godt. Vi arbejder under det, som også alle lærlinge i tidens løb har fået med videre på deres medaljer: ”Naar alvor og sandhed forenes med flid, naaes maalet.” Det er vores arbejds- og forretningsgang, som fortsat bærer frugt.

Vores værdier

Vi arbejder ud fra værdisættet respekt, kreativitet, frihed, fællesskab og ikke mindst stolthed.

Det mærker du også.

  • Du møder åbne ører og får god, ærlig sparring og vejledning
  • Vi præsenterer dig for forskellige, kreative løsningsforslag, som passer til dine behov
  • Du kan tage hånd om dit arbejde, mens vi koordinerer og producerer dit produkt
  • Dit produkt kommer til tiden i den rigtige kvalitet
  • Reklamation bliver unødvendigt – vi leverer kun det bedste håndværk

Succesvirksomhed 2019

Vi er stolte over at være tildelt prisen ‘Succesvirksomhed 2019’ som uddeles af BDO Danmark og Spar Nord. Den flotte statuette står nu hos os som motivation og bevis på vores arbejde.

Tak til BDO Danmark og Spar Nord for prisen, og ikke mindst et stort tak til kunder, samarbejdspartner og medarbejdere, som alle bidrager til at skabe en god og solid virksomhed.

Gazelleprisen 2018 & 2019

Det er med stolthed og taknemmelighed, at vi i både 2018 og 2019 har modtaget kåringen som Børsen Gazelle; en virksomhed, der har haft positiv vækst og mindst fordoblet omsætningen i løbet af fire regnskabsår.

Sådan en Gazelle kommer ikke af sig selv. Det kræver gode samarbejdspartnere, kunder, leverandører og ikke mindst dygtige og engagerede medarbejdere.

Derfor et stort tak til alle, som fortsat er en del af vores hverdag og udvikling.

Vores historie

1918
År 1918:
Karetmager Th. Vilhelm Jensen åbner karetmagerværksted i Voldby. Starten var vanskelig, for det var ikke just kareter, man havde brug for i omegnen – det var arbejdsvogne, og dem havde han ikke tidligere bygget nogen af.
Siden 1918 er der lavet værktøjskasser i virksomheden. Th. Vilhelm Jensen lavede den første værktøjskasse til den lokale slagter, som hermed fik bedre styr på sine knive.
1946
År 1946:
Karetmager Arne Graugaard-Jensen, søn af Th. Vilhelm Jensen, overtager virksomheden. Han videreudvikler den betydeligt, trods efterkrigstidens meget vanskelige vilkår. Efter at have overtaget virksomheden var det ikke udelukkende arbejde inden for branchen, der blev udført. En stor artikel var ensilagebeholdere til landbruget.
Midt i 50’erne begyndte virksomheden at lave de første vognlad, blandt andet kreaturvognlad. Så kom en god periode med en god udvikling for virksomheden. Arne Graugaard-Jensen opførte et nyt og større værksted i Voldby.
1969
År 1969:
Efter Arne Graugaard-Jensen alt for tidlige død, overtog sønnerne Allan og Finn Graugaard-Jensen – begge uddannet som karetmager. Virksomheden voksede og fik navnet Voldby Karosseri I/S. De fortsatte med det igangværende, der nu også var reparation af personbiler. I forbindelse med udvidelse af en ny værkstedshal, fremstiller de en opretter-ramme til eget brug. Den sættes senere i produktion under navnet VOKA-rammen. VOKA kommer af navnet Voldby Karosseri.
1970
År 1970:
Voldby Karosseri I/S begynder i starten af 70’erne en produktion af seriefremstillede værktøjskasser.
1975
År 1975:
Produktionen af VOKA-værktøjskasser og VOKA-rammer udgør på dette tidspunkt en betydelig del af virksomhedens omsætning. Det affødte stiftelsen af VOKA værktøj ApS. En stor del af VOKA-værktøjskasser og VOKA-rammmer eksporteres til vore nabolande.
1969-85
År 1969-85:
Sideløbende med produktionen af VOKA-værktøjskasser og VOKA-rammer bliver der også produceret køretøjer i årene fra 1969 – 85. Der fremstilles i perioden kasse- og ladopbygninger af mange forskellige slags. Endvidere bygges rustvogne over såvel Volvo, Opel og Ford Granada chassiser.
1980
År 1980:
Voldby Karosseri I/S er blandt de første 11 fir maer, der stiftede A/S Dabilfa (Dansk Bil Fabrikation). Bilen var specialfremstillet til postvæsenet. Det var dog ikke kun som aktionærer, der blev deltaget i projektet. Store dele af arbejdet med de første test-modeller blev lavet af Voldby Karosseri I/S. Ud over karosseriarbejdet på bilerne, blev også flere af vakuumformene til støbning af plastskærmene fremstillet af Voldby Karosseri I/S.
1986
År 1986:
I 1986 byggede brødrene Allan og Finn Graugaard-Jensen nye og større lokaler på Englandsvej 3 (virksomhedens nuværende adresse).

Voldby Karosseri I/S og VOKA værktøj ApS lægges sammen og omdannes til et aktieselskab under navnet VOKA – Voldby Karosseri A/S.
1986-98
År 1986-98:
I midten af 80’erne investeres i de første maskiner til tyndpladebearbejdning.

Op gennem 90’erne udvikler tyndpladebearbejdning sig til et større og større forretningsområde. Opbygning af vognlad og kasser på lastbiler bliver derimod mindre og mindre.
1998
År 1998:
Generationsskiftet til 4. generation påbegyndes idet sønnerne af Allan Graugaard-Jensen, Alf og Dan Graugaard-Jensen indtræder som medejere. I den forbindelse skifter virksomheden navn til VOKA Industri A/S.
2004
År 2004:
Alf og Dan Graugaard-Jensen overtager ledelsen af VOKA Industri A/S. I årene derefter foretages yderligere investeringer bl.a. i CNC-styrede maskiner til tyndpladebearbejdning.
2005
År 2005:
Indretning og opbygning af varebiler og metalbearbejdning bliver VOKA’s to forretningsområder. Det er både som underleverandør og fremstilling af egne produkter som blandt andet VOKA værktøjskasser og PC-pulte til varebiler.

Samarbejdet med Sortimo styrkes og VOKA er idag en del af Sortimo’s ProPartner forhandlernet.
2013
År 2013:
Udvikling af VOKA’s PC-pulte – generation 2. En ny og moderne pult med skuffer og 2-delt svingarm til brug af PC-er i varebiler. Hele serien af produkter til det mobile kontor skifter navn til VOKA Mobile Work.
2017
År 2017:
Opførelsen af 1250 m2 ny produktionshal og kontorområde igangsættes. Ny hal er med traverskran og moderne udsugning, da omfanget af opgaver i smedeafdelingen stiller større krav.

Bækmann K (en tæt samarbejdspartner) flytter ind i de nye lokaler. Bækmann K arbejder primært med spåntagende maskiner, bla. CNC-fræser og CNC-drejebænk. Dermed udvides paletten af muligheder og mere komplette emner kan fremstilles ’in house’.
2018
År 2018:
Maskinparken udvides med en PrimaPower Platino FiberLaser skærer. Dermed kan VOKA tilbyde den nyeste teknologi inden for skæring af metalplader, og i dag en moderne maskinpark så vi kan løse de fleste opgaver i huset.

Det var hovedtrækkene for at give dig overblikket. Men over 100 år sker der meget mere – flere detaljer og nuancer, personlige historier og anekdoter. Den længere udgave kan du bladre i her i vores 100 års jubilæumsbog fra 2018.

Dyk ned i historien

Cases

Dansk Autohjælp

Én leverandør, specialløsninger og tid at spare, er, hvad kunderne kan glæde sig over, når de vælger at få bilen indrettet hos
VOKA-bilindretning. Det er helhedsløsningen, der satses på i den lille Hammel virksomhed, fordi det skal være nemt at være
kunde her. SOS Dansk Autohjælp valgte netop denne løsning, da de i 2016 kørte seks nye biler ind på værkstedet hos VOKAbilindretning.

Læs hele historien
SKJ Maskinudlejnings specialbyggede vogn

SKJ Maskinudlejning

Da SKJ Maskinudlejning i 2019 skulle udskifte deres tidligere servicebil, var de på udkig efter en komplet løsning, så de kunne lave service og reparationer af entreprenørmaskiner ude på pladserne. Det endte med en samlet løsning leveret af VOKA Bilindretning og Farre karosseri. En specialopbygget, rullende arbejdsplads, som sparer SKJ Maksinudlejning og kunderne for besværlig transport og pladskrævende opbevaring.

Læs hele historien

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, går du aldrig glip af kommende tilbud og begivenheder fra VOKA Industri.